ΚΗΛΕΣ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ

Αυτές είναι προβολές σπλάχνων (εσωτερικών οργάνων της κοιλιάς πχ έντερο) μέσω στομίων ή χαλαρών μυικών τοιχωμάτων εκτός της κοιλιάς. Στο σημείο που προβάλλουν αυτά τα σπλάχνα εμφανίζεται μια διόγκωση. Προκαλούν συνήθως ένα αίσθημα βάρους ή καψίματος στην περιοχή αλλά μπορεί να φτάσουν να προκαλέσουν ειλεό ή περίσφιξη και νέκρωση του σπλάχνου που περιέχουν.

Επιγαστρική κήλη

Δεν είναι γνήσια κήλη αλλά απομάκρυνση των ορθών κοιλιακών μυών από την μέση γραμμή γι αυτό και συνήθως δεν περισφίγγεται. Εντοπίζεται στην μέση γραμμή, μεταξύ ομφαλού και στέρνου.

Μηροκήλη

Είναι συχνότερη στις γυναίκες και σε αυτήν το σπλάχνο περνάει μέσω του μηριαίου δακτυλίου, δίπλα στα μηριαία αγγεία. Είναι εύκολο να προκαλέσει περίσφιξη.

Βουβωνοκήλη

Αποτελεί την συχνότερη κήλη των κοιλιακών τοιχωμάτων, ιδιαίτερα στους άνδρες και εμφανίζεται ως διόγκωση στην μία ή και στις δύο βουβωνικές χώρες. Αν μεγαλώσει μπορεί να κατέβει χαμηλότερα, ακόμα και μέσα στο όσχεο, δίπλα στον όρχι (στους άνδρες). Υπάρχει ποικιλία χειρουργικών επεμβάσεων ανοικτών (Lichtenstein, Rutkow & Robbins, Onstep) ή λαπαροσκοπικών (TEP, TAPP) στις οποίες χρησιμοποιείται πλέγμα καθηλωμένο χωρίς τάση (tension free technique).

Μετεγχειρητικές/μετατραυματικές κήλες

Είναι οι κήλες που δημιουργούνται πάνω σε τομές προηγούμενων χειρουργικών επεμβάσεων, Συχνά η αντιμετώπισή τους είναι δυσκολότερη λόγω των συμφύσεων που έχουν δημιουργηθεί.

Ομφαλοκήλη

Η κήλη που προβάλλει μέσω του ομφαλικού δακτυλίου. Προκαλεί κι αυτή όπως και η μηροκήλη συχνά περίσφιξη.

Κήλη των αθλητών (sports hernia) ή σύνδρομο κοιλιακών-προσαγωγών

Δεν πρόκειται για πραγματική κήλη, δηλαδή χάσμα στο τοίχωμα και προβολή σπλάχνου. Έχει σχέση περισσότερο με την καταπόνηση της κατάφυσης των κοιλιακών μυών καθώς και των προσαγωγών. Προκαλεί πόνο κατά την έσω στροφή του μηρού και την απότομη επιτάχυνση συνήθως σε ποδοσφαιριστές και μπασκετμπολίστες αλλά και άλλους αθλητές. Η διάγνωσή της είναι δύσκολη και πρέπει πρώτα να αποκλειστούν όλες οι άλλες αιτίες πόνου στην περιοχή. Η αντιμετώπισή της είναι χειρουργική με τις μεθόδους αντιμετώπισης της βουβωνοκήλης.

Παραστομιακές κήλες

Εμφανίζονται σε ανθρώπους που έχουν κολοστομία (παρά φύσει έδρα) δίπλα από το σημείο στο οποίο βγαίνει το έντερο από την κοιλιά.