ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ

Χολολιθίαση

Χολόλιθοι (πέτρες) είναι συσσωματώματα συγκριμάτων κυρίως χοληστερόλης (χοληστερίνης) μέσα στην χοληδόχο κύστη. Οι λίθοι αυτοί σχετίζονται με την πρόκληση διάφορων καταστάσεων όπως: χολοκυστίτιδα, ύδρωπας, ίκτερος, παγκρεατίτιδα ακόμα και καρκίνος. Η αντιμετώπισή τους είναι η αφαίρεση της χοληδόχου κύστης που τους περιέχει από την στιγμή που θα αρχίσουν να δίνουν συμπτώματα.

Χολοκυστίτιδα

Λέγεται η φλεγμονή του τοιχώματος της χοληδόχου κύστης, συνήθως από μικρόβια (υπάρχει σπανιότερα και η άσηπτη χολοκυστίτιδα). Εϊναι επείγουσα κατάσταση η οποία αντιμετωπίζεται κυρίως χειρουργικά. Μπορεί να προκαλέσει ακόμα και γάγγραινα (νέκρωση) του οργάνου, ιδιαίτερα σε διαβητικούς, και να οδηγήσει σε ρήξη του τοιχώματος και χολοπεριτόναιο, κατάσταση πολύ βαρειά για τον οργανισμό.

Χοληδοχολιθίαση

Εϊναι η ύπαρξη λίθων (χολόλιθων) μέσα στον χοληδόχο πόρο (στον σωλήνα που μεταφέρει την χολή στο δωδεκαδάκτυλο). Αυτοί οι λίθοι μπορεί να προκαλέσουν απόφραξη και ίκτερο ή χολαγγείιτιδες. Αρχικά πρέπει οι λίθοι αυτοί να αφαιρεθούν από τον χοληδόχο πόρο με ενδοσκόπηση (ERCP) από γαστρεντερολόγο ή επεμβατικά από χειρουργό και να ακολουθήσει χολοκυστεκτομή στον ίδιο χρόνο ή αργότερα.

Πολύποδες χοληδόχου κύστεως

Έτσι ονομάζονται διαφόρων τύπων προσεκβολές του βλεννογόνου της χοληδόχου κύστης. Οι αδενωματώδεις πολύποδες είναι αυτοί που μπορούν να εξαλλαγούν σε αδενοκαρκίνωμα, ειδικά όταν αυξηθούν σε μέγεθος.

Αδενομυωμάτωση

Η πάχυνση του βλεννογόνου της χοληδόχου κύστης λέγεται αδεμυωμάτωση ή αδενωμύωση και σχετίζεται με την ανάπτυξη αδενοκαρκινώματος.