ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ

Τυχαιώματα

Είναι όγκοι των επινεφριδίων που βρίσκονται σε τυχαίο απεικονιστικό έλεγχο. Συνήθως είναι μη λειτουργικά αδενώματα (80%). Όταν είναι μεγάλα σε μέγεθος, έχουν ορμονική δραστηριότητα ή υποκρύπτουν κακοήθεια πρέπει να αφαιρούνται.

Λειτουργικοί όγκοι

Οι λειτουργικοί όγκοι των επινεφριδίων είναι αυτοί που υπερπαράγουν ορμόνες χωρίς έλεγχο. Η υπερπαραγωγή κορτιζόλης προκαλεί το σύνδρομο Cushing, , η υπερπαραγωγή αλδοστερόνης τον πρωτοπαθή υπεραλδοστερονισμό ή σύνδρομο Conn και η υπερπαραγωγή κατεχολαμινών το φαιοχρωμοκύττωμα. Χειρουργικά αφαιρείται το ένα ή και τα δύο επινεφρίδια ενώ η πάθηση αντιμετωπίζεται σε συνεργασία με ενδοκρινολόγο λόγω των ορμονικών διαταραχών.

Καρκίνος

Ο καρκίνος του φλοιού των επινενεφριδίων είναι ένας σπάνιος αλλά πολύ επιθετικός όγκος. Η επινεφριδεκτομή, ειδικά ορμονοπαραγωγών όγκων, σε αρχικά στάδια μπορεί να βελτιώσει κυρίως την ποιότητα ζωής αλλά και την επιβίωση.

Τα επινεφρίδια αποτελούν επίσης (μετά από πνεύμονες, ήπαρ, οστά) την τέταρτη σε συχνότητα θέση μεταστατικών καρκίνων από άλλα όργανα. Το μελάνωμα, ο καρκίνος μαστού, πνεύμονα και νεφρού αλλά και καρκίνοι του πεπτικού δίνουν συχνά μεταστάσεις στα επινεφρίδια. Σε επιλεγμένα περιστατικά, η επινεφριδεκτομή δίνει κάποια βελτίωση στην επιβίωση.