ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΩΝ

Υπερπαραθυρεοειδισμός (πρωτοπαθής/δευτεροπαθής/τριτοπαθής)

Σημαίνει υπερπαραγωγή της ορμόνης των παραθυρεοειδών (παραθορμόνη), με αποτέλεσμα την υπερασβεστιαιμία.

Ο πρωτοπαθής οφείλεται σε υπερλειτουργία (αδένωμα) συχνότερα του ενός αδένα αλλά και περισσότερων ή σε διάχυτη υπερπλασία όλων των παραθυρεοειδών.

Ο δευτεροπαθής οφείλεται δε διάχυτη υπερπλασία όλων των αδένων που προκύπτει από χρόνιες διαταραχές του ασβεστίου (υπασβεστιαιμία), κυρίως σε ανθρώπους με νεφρική ανεπάρκεια.

Ο τριτοπαθής εμφανίζεται σε άτομα που είχαν δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό, στα οποία έχουν αποκατασταθεί τα επίπεδα ασβεστίου (πχ μετά από μεταμόσχευση νεφρού σε νεφροπαθείς).

Η χειρουργική θεραπεία των υπερπαραθυρεοειδισμών γίνεται με αφαίρεση ενός ή περισσότερων αδένων

Καρκίνος παραθυρεοειδών

Είναι ευτυχώς σπάνιος αλλά δύσκολα αντιμετωπίσιμος. Εμφανίζεται σαν ανθεκτική υπερασβεστιαιμία και αντιμετωπίζεται με χειρουργική αφαίρεση του όγκου και των γύρω διηθημένων ιστών.

*Η χειρουργική του θυρεοειδούς και των παραθυρεoειδών αδένων έχει υψηλές απαιτήσεις και χρειάζεται καλή γνώση του αντικειμένου γιατί μπορεί να προκύψουν τραυματισμοί των νεύρων της περιοχής (άνω και κάτω λαρυγγικό) προκαλώντας διαταραχές στην φώνηση και στην κατάποση, των παραθυρεοειδών προκαλώντας παροδική ή μόνιμη υπασβεστιαμία, του οισοφάγου και των αγγείων (καρωτίδα αρτηρία, σφαγίτιδα φλέβα).