ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ

Συμφυτικός ειλεός

Εγχειρήσεις, φλεγμονές, αίμα και άλλα υγρά (πχ χολή) προκαλούν την δημιουργία συμφύσεων, δηλαδή ανάπτυξη ταινιών συνδετικού ιστού, οι οποίες μπορούν να καθηλώσουν ή να διπλώσουν (τσακίσουν) το έντερο με αποτέλεσμα αυτό να μην μπορεί να προωθήσει το περιεχόμενό του. Πολλές φορές ο συμφυτικός ειλεός «λύνεται» μόνος αλλά αν παραμείνει ή δημιουργεί συχνά επεισόδια πρέπει να αντιμετωπιστεί χειρουργικά με συμφυσιόλυση (κόψιμο των συμφύσεων).

Μεκέλειος απόφυση

Πρόκειται για ένα εμβρυικό υπόλειμμα που εξέρχεται από το τοίχωμα του λεπτού εντέρου και υπάρχει στο 2% του πληθυσμού ενώ συμπτώματα έχει μόνο το 5% αυτών των ανθρώπων. Οι επιπλοκές της που την κάνουν εμφανή είναι η αιμορραγία, ο ειλεός (λόγω περιστροφής γύρω από την μεκέλειο ή εγκολεασμού επάνω της), η φλεγμονή (μεκελίτιδα) και η ανάπτυξη όγκου (συνήθως καρκινοειδές).

Κακοήθεις όγκοι

Εκτός από τα GIST μπορούν να αναπτυχθούν: αδενοκαρκίνωμα, καρκινοειδές, λέμφωμα και σάρκωμα. Οι όγκοι αυτοί είναι σπάνιοι αλλά σε κάποιες περιπτώσεις όπως το σύνδρομο Peutz–Jeghers, η νευροϊνομάτωση, η νόσος Crohn, και η οικογενής πολυποδίαση εμφανίζονται συχνότερα. Θεραπευτικά εφαρμόζεται εντερεκτομή και συμπληρωματική θεραπεία αν απαιτείται.

Εγκολεασμός

Η κατάσταση κατά την οποία ένα τμήμα του λεπτού εντέρου μπαίνει μέσα στο άλλο όπως διπλώνει ένα τηλεσκόπιο. Παρατηρείται συχνότερα στα παιδιά. Στους ενήλικες προκαλείται κυρίως από όγκους, μεκέλειο απόφυση, φλεγμονές και συμφύσεις. Αν παραμείνει μπορεί να προκαλέσει νέκρωση του εντέρου και γι αυτό τον λόγο χειρουργείται επειγόντως.